1. آسمان مجازی

  2. سقف مشبک

  3. انواع سازه

  4. انواع پانل

  • ⚜ درباره ما ⚜

    گــروه مهندسی رادیـــس دکــور با هدف ایجاد تحول و نوآوری مفید طی چندین سال متوالی در صنعت سقف کاذب مشبک با رعایت اصول مشتری مداری، تنوع خدمات و ارتقاء مداوم کیفیت اجراء و استفاده از متریال با کیفیت بازار، توانسته ارتباط مستقیم و نزدیک با مشتریان برقرار نماید. جلب رضایت مشتریان، افزایش میزان رضایت مندی آنها با افزایش کیفیت خدمات قبل و پس از اجرای پروژه به کلیه مشتریان همواره یکی از آرمان های شـرکت بوده است.

    شــعــار مــا بــر ایــن اسـت کـــیـفـیـت ارزان نـیست و گــــران هــم نـیست ...